Select Page

Työlainsäädäntö turvaa työntekijää

Suomessa on noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa, joiden velvollisuudet ja oikeudet määritellään Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa ja kehittämässä työlainsäädännössä....

Jokamiehenoikeudet – mitä ne ovat?

Suomessa on ainutlaatuinen luonto, joka hurmaa kauneudellaan kaikkina vuodenaikoina. Vesistöt lohkaisevat maastamme merkittävän osan, mutta niiden ohella melko harvaanasutussa Suomessa on suuria metsä- ja peltoalueita, suomaata, tuntureita ja...

Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisilla on monia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei välttämättä sovelleta maassamme asuviin ulkomaalaisiin. Oikeudet takaavat pääsyn tiettyihin etuihin, asioihin, paikkoihin ja toimintoihin, mutta ne tuovat mukanaan...